W jakiej formie może być przykładowy brief reklamowy

Brief reklamowy to narzędzie wykorzystywane przez agencje reklamowe i zespoły kreatywne do identyfikacji i określenia celów biznesowych klienta, grup docelowych i celów kampanii. Briefy zazwyczaj mają formę serii pytań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Pomocne narzędzie jako przykładowy brief reklamowy

Brief może być wykorzystany jako narzędzie pomocne w budowaniu briefu kreatywnego lub może być przekazany bezpośrednio zespołowi kreatywnemu do interpretacji. Brief powinien być jasny i zwięzły, aby nie było nieporozumień co do tego, czego oczekujesz od kampanii reklamowej. Brief to narzędzie, które pomaga:

1) Zrozumieć cele biznesowe klienta,

2) Określić grupę docelową i jej potrzeby,

3) Stworzyć pomysły na komunikację

4) Zmierzyć wyniki.

Brief powinien być łatwy w użyciu dla klientów i agencji, ale ważne jest również, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje. Pomoże zidentyfikować docelowych odbiorców i ich potrzeby, a także zrozumieć, jak wchodzą w interakcje z marką.

Szablony przykładowego briefu reklamowego

Przykłady można znaleźć w Internecie. Można je również wykorzystać jako przewodnik do napisania własnego briefu. Im bardziej szczegółowy brief, tym lepiej dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie kampanii reklamowej. Można znaleźć w Internecie i często są one wykorzystywane jako punkt wyjścia. Nie powinno się po prostu wypełnić szablonu i wysłać go do klienta. Brief jest narzędziem do wykorzystania przez i agencję, więc należy upewnić się, że zawiera wszystkie niezbędne informacje. Można je również wykorzystać jako punkt odniesienia przy tworzeniu własnego briefu.

Po co robić brief reklamowy dla przykładu

Brief to dokument, który nakreśla cele kampanii reklamowej, co chcesz osiągnąć i jak planujesz to osiągnąć. Zazwyczaj jest on pisany przez klienta lub zespół wewnętrzny, ale może być również napisany przez agencję, aby pomóc jej zrozumieć, o co jest proszona. Brief to najlepszy sposób na przekazanie klientowi lub agencji swoich pomysłów i oczekiwań. W końcu nie wystarczy po prostu powiedzieć „potrzebujemy kampanii reklamowej”. Trzeba umieć wyjaśnić, co to oznacza i jak planuje się to osiągnąć. Jest to zapewnienie, że firma i klient są na tej samej stronie o tym, co się tworzy. Brief działa jako przewodnik dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie kampanii reklamowej, więc koniecznie trzeba upewnić się, że zawiera wszystkie niezbędne informacje.