Szybki i skuteczny test Nifty w Warszawie

 

Prenatalny test NIFTY jest szybkim i skutecznym sposobem na wykrycie większości chromosomalnych wad płodu. Badanie to jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia u rodziców wysokiego ryzyka wystąpienia wad, takich jak Downa, Edwardsa i Patau.

Technologia testu Nifty w Warszawie

Test NIFTY jest nieinwazyjny, co oznacza, że ​​nie wymaga pobrania krwi z łożyska ani z płodu. Test ten jest zwykle wykonywany w 10. tygodniu ciąży lub później, i wykorzystuje technologię sekwencjonowania genów, aby wykryć wady chromosomowe. Przed wykonaniem testu NIFTY lekarz zapyta rodziców o ich historię medyczną i rodzie, aby ocenić ryzyko wystąpienia wad chromosomowych. Lekarz może również poprosić o wykonanie badań przesiewowych, takich jak USG lub badania krwi, aby uzyskać informacje na temat płodu. Kiedy wszystkie informacje są zebrane i przeanalizowane, lekarz może zalecić wykonanie testu NIFTY. Test NIFTY polega na pobraniu próbki krwi od pacjenta; następnie próbka jest wysyłana do laboratorium, gdzie wykonuje się badanie sekwencjonowania genów.

Identyfikacja chromosomów z testem Nifty w Warszawie

Badanie to pozwala na identyfikację chromosomów płodu i określenie, czy istnieje ryzyko wystąpienia wad chromosomowych. Jeśli test wykazuje obecność wad chromosomowych, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych testów genetycznych, aby potwierdzić obecność wad. Wyniki są zwykle dostarczane w ciągu kilku tygodni. NIFTY jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, które pozwala rodzicom wybrać odpowiednią opiekę dla swojego dziecka, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia wad chromosomowych. Test ten może również pomóc rodzicom w podjęciu trudnych decyzji dotyczących ciąży i pomóc im lepiej przygotować się na przyjście ich dziecka na świat. Mimo że wyniki testu NIFTY są wysoce wiarygodne, zaleca się wykonanie wszystkich zalecanych testów przed ustaleniem diagnozy. Ważne jest, aby pamiętać, że ani test NIFTY, ani żaden inny test nie mogą wykluczyć wszystkich wad chromosomowych u płodu.

Test Nifty w Warszawie

Podsumowując, prenatalny test NIFTY jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, które może pomóc rodzicom w identyfikacji wad chromosomowych u płodu. Pomimo tego, że wyniki testu są wysoce wiarygodne, zaleca się wykonanie wszystkich zalecanych testów przed ustaleniem diagnozy. Test NIFTY może być szczególnie przydatny w przypadku rodzin, które mają wysokie ryzyko wystąpienia wad chromosomowych. Pomaga rodzicom lepiej przygotować się do przyjścia dziecka na świat i wybrać odpowiednią opiekę.