Czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji?

Czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji?

Czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji?

Regulacje dotyczące transportu gabarytów

Transport gabarytów wymaga ścisłej regulacji ze względu na możliwości fizyczne warunkujące ruch drogowy. Transport gabarytów jest rodzajem przewozu ciężarowego, którego ładunki przekraczają normy wymagane dla ruchu drogowego – lub normy przekroju wielkości, w celu zminimalizowania zagrożenia dla kierowców oraz innych użytkowników dróg. Na całym świecie wytyczne ruchu drogowego określają regulacje odnośnie do wielkości i/lub masy przewożonych towarów. Transport gabarytów w dużej mierze wymaga specjalnej licencji, ale najważniejsze jest, aby kierowca spełniał wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji wymagane w kraju, w którym prowadzi biznes.

Wymagania dotyczące licencji

Specjalna licencja dla transportu gabarytów obejmuje szkolenie w zakresie obsługi trasy, przepisów drogowych, techniczno-prawnych i bezpieczeństwa jazdy, a w niektórych przypadkach może być wymagana również pomocników kierowcy. Konkretne wymagania regulacyjne są często różne w zależności od państwa, firmy i rodzaju przewożonego towaru. Podstawowa licencja wymagana do transportu gabarytów zazwyczaj obejmuje określane cechy wielkości, takie jak wynikający z ustawy maksymalny dopuszczalny wymiar ładunku, a do tego wymagana jest również aktualna opinia techniczna, odpowiednie ubezpieczenia oraz starannie opracowana trasa.

Tabela 1. Przegląd najważniejszych wymagań występujących w zależności od kraju i rodzaju transportu gabarytów

Kraj Wymagane wyposażenie Dopuszczalny wymiar ładunku Wymagana licencja
Polska Pozycjoner ładunku, sygnalizacja świetlna, tablica znamionowa 4,0 m (szerokość) + 7,2 m (długość) + 4,2 m (wysokość) Tak (licencja krajowa)
Niemcy Sygnalizacja z przodu i z tyłu, bęben ogranicznika podczas skręcania, specjalne wyposażenie w celu dobrej widoczności ładunku 4,0 m (szerokość) + 16,50 m (długość) + 4,00 m (wysokość) Tak (licencja europejska)
Stany Zjednoczone Sygnalizacja kierunkowa na rogach ładunku, sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne 14,4 m (długość) + 4,3 m (szerokość) + 4,3 m (wysokość) Tak (licencja stanowa)

Oznacza to, że wymagania dla transportu gabarytów mogą się różnić między państwami, a niekiedy nawet między regionami wewnątrz jednego państwa. Właściciele firm, kierowcy oraz współpracujący z nimi podmioty, muszą przeanalizować wymagania ruchu drogowego i odpowiednio je dostosować, by móc legalnie wykonywać usługę transportu gabarytów.

Potrzebna specjalna licencja na transport gabarytów?

Kiedy trzeba zdobyć uprawnienia do przewożenia dużych ładunków?

Kiedy trzeba zdobyć specjalne uprawnienia, aby móc legalnie przewozić gabaryty? Przepisy w każdym kraju są inne, dlatego należy dokładnie przeanalizować przepisy obowiązujące na terenie danego kraju. Jednak najczęściej nabory przewożenia gabarytów wymagają specjalnych uprawnień, a mówiąc wprost – licencji. Co należy wiedzieć o transporcie gabarytów i potrzebnej licencji?

Co należy wiedzieć o transporcie gabarytów?

Wiele osób kojarzy transport gabarytów głównie z przewożeniem maszyn, sprzętu budowlanego oraz innych dużych towarów. Jednak transport gabarytów to znacznie szersze pojęcie – zalicza się do niego także wszelkie ładunki gabarytowe (skrzynie, pudła, pojemniki lub inne wielkogabarytowe elementy), które ze względu na swój rozmiar powinny być szczególnie dbałości przenoszone.

Czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji?

W większości krajów potrzeba posiadać specjalną licencje, jeśli chcemy prowadzić legalny transport gabarytów. Wskazuje na to także Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r, a dotyczące ram dotyczących licencji przedsiębiorstw transportowych oraz warunków prowadzenia działalności.

Czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji?
Tak

Natomiast w celu zdobycia potrzebnych uprawnień, trzeba skutecznie przejść specjalny kurs oraz zdać odpowiedni egzamin (dotyczący transportu gabarytów). Po uzyskaniu licencji, będziemy mogli legalnie przewozić gabaryty, stosując się do przepisów prawa drogowego i przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewóz Gabarytów wymaga odpowiedniego wyposażenia i specjalnej licencji

Przewóz gabarytów wymaga posiadania specjalnego wyposażenia oraz licencji. Najczęściej używane są samochody ciężarowe lub naczepy wyposażone w specjalne urządzenia. Przepisy określające ich wykorzystanie zależą w znacznej mierze od danego rodzaju ładunku. Aby rozpocząć wykonywanie przewozu gabarytowego wymagana jest odpowiednia licencja.

Sprzęt potrzebny do przewozu gabarytów

Do przewozu gabarytów często potrzebne jest odpowiednie wyposażenie. W zależności od rodzaju przewożonego ładunku, można wykorzystać:

   

   

   

   

   

   

  

   

Rodzaj wyposażenia Opis
Tir Samochód ciężarowy zwykle wykorzystywany do transportu kontenerów, maszyn lub dużych ładunków .
Naczepa Służy do przewozu palet, beczek, skrzynek lub wielkogabarytowych urządzeń.
Wyciągarka Przydatna w przypadku transportu ładunków nienormatywnych, których waga jest zbyt wysoka, aby można było je przewieźć samochodem ciężarowym lub naczepą.

Licencja ważna do przewozu gabarytów

Aby wykonywać przewozy gabarytowe, wymagana jest specjalna licencja uprawniająca do realizowania tego rodzaju transakcji. Licencja ta obejmuje drukowane dokumenty oraz specjalne wpisy na specjalnej liście rejestracyjnej zaopatrzonej w odpowiednie szyfrowanie danych. Główny proces ubiegania się o licencję jest taki sam jak dla pozostałych pojazdów ciężarowych, a jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wykonywania przewozu gabarytowego.Pragniesz dowiedzieć się, czy transport gabarytów wymaga specjalnej licencji? Kliknij w link na końcu tego zdania i zobacz, co na ten temat mają do powiedzenia eksperci: https://www.radpaw-przeprowadzki.pl/przewoz-gabarytow.